White papers

En uppdelning av en IT-driftoutsourcingaffär i sju olika steg. Respektive steg beskriver utmaningar och lösningar för att göra en lyckad outsourcingaffär. Generellt skriven PM ursprunligen för tidiningen Computer Swedens läsare.

Läs mer och ladda ned

Att abonnera på IT-funktioner ger god kostnadskontroll.
Morgan Pettersson, VD, Tycan
Ingen arbetstid går förlorad. Vi har hängslen, livrem och flytväst.
Henrik Ericson, IT-ansvarig, VAP
Vi har fått en enklare lösning som kräver mindre insats från oss.
Tomas Brucefors, VD, Rekal
Att outsourca kändes som en mycket modernare och mer praktisk lösning för oss.
Michael Stenberg, VD, Nordisk Yta
Vi behövde någon som låg i framkant eftersom vi blir mer och mer mobila och behöver kunna jobba säkert.
Emma Johansson, IT-chef, Combi Wear Parts
För ett litet företag som oss känns det tryggt och bekvämt att ha allt hos IT-mästaren.
Susanne Odelberg-Johnson, Ekonomichef, Örebroporten
Nu undviker vi att informationen ligger spridd på flera ställen, eftersom allt uppdateras i servern.
Rickard Faleij, IT-chef, Team Olivia
IT-mästaren var de som bäst motsvarade våra krav. De var inte billigast men de motsavarade våra kalitetskrav och upplägget om en helhetslöning bäst. De var ensamma om den lösningen vi hade tänkt oss.
Monika Qvarnström, Kanslichef, Svenska kyrkan i Enköping
Den stora fördelen med en outsourcad IT-drifttjänst är att vi kan lägga fokus på vår egen verksamhet och det vi gör bäst, nämligen att leverera tjänster inom vård och omsorg.
Mats Grundel, IT-chef Humanakoncernen

Mästare på IT-drift och IT-outsourcing!

Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativa, skalbara, outsourcade IT-drifttjänster till företag och organisationer. Det gör vi genom en rad tjänster - från helhetstjänsten Total Outsourcing, där du betalar ett fast pris per användare och månad och kommer åt dina program och filer oavsett plats i världen, till smalare IT-drifttjänster och molntjänster.

Vi är dessutom en leverantör av Internetanslutningar och andra datakommunikationstjänster.

När går ditt avtal ut?
En viktig faktor för nästa avtalsperiod är att påbörja förhandlingar med leverantörer i tid. Vi hjälper dig komma igång!
Följ oss
Martin B Försäljningschef
Rickard M Säljare
Rikard W Marknad/Säljare
Elie K Innesäljare
Peter P Säljare
Petra M Säljare
Christina Å VD
IT-mästaren