IT-mästaren var de som bäst motsvarade våra krav. De var inte billigast men de motsavarade våra kvalitetskrav och upplägget om en helhetslösning bäst. De var ensamma om den lösningen vi hade tänkt oss.
Monika Qvarnström, Kanslichef, Svenska kyrkan i Enköping
Nu undviker vi att informationen ligger spridd på flera ställen, eftersom allt uppdateras i servern.
Henrik Gunérus, IT-samordnare, Team Olivia
Att abonnera på IT-funktioner ger god kostnadskontroll.
Morgan Pettersson, VD, Tycan
Ingen arbetstid går förlorad. Vi har hängslen, livrem och flytväst.
Henrik Ericson, IT-ansvarig, VAP
Vi har fått en enklare lösning som kräver mindre insats från oss.
Tomas Brucefors, VD, Rekal
Vi behövde någon som låg i framkant eftersom vi blir mer och mer mobila och behöver kunna jobba säkert.
Emma Johansson, IT-chef, Combi Wear Parts
För ett litet företag som oss känns det tryggt och bekvämt att ha allt hos IT-mästaren.
Susanne Odelberg-Johnson, Ekonomichef, Örebroporten
Den stora fördelen med en outsourcad IT-drifttjänst är att vi kan lägga fokus på vår egen verksamhet och det vi gör bäst, nämligen att leverera tjänster inom vård och omsorg.
Mats Grundel, IT-chef Humanakoncernen

Vi levererar kundens IT-vardag som en helhetstjänst med bästa support, bred kunskap och proaktivitet. 

Som IT-ServiceProvider erbjuder vi en IT-miljö som är maximalt förändringsbar, framtidsanpassad, mobil och stabil. Vår IT-tjänst bygger på senaste teknik men skall upplevas som enkel för användaren.
För stabilast möjliga IT är vi även leverantör av internetanslutningar och andra datakommunikationstjänster.