3 globala IT-outsourcing trender under 2019 att hålla koll på

IT-outsourcing

15/01 2019

#1 FOKUS PÅ PARTNERSKAP OCH VÄRDE ISTÄLLET FÖR REDUCERA IT -KOSTNADER

 

Vi kan börja med att slå fast det uppenbara. Kostnadsreduktion är fortfarande den viktigaste värdedrivaren när företag ska outsourca sin IT-drift. Det intressanta är dock den skiftning av fokus som vi ser inom branschen.

 

Från att fokus i princip alltid legat enbart på kostnadsreducering så börjar allt fler företag sätta begrepp som, partnerskap, relationer och process-styrning allt högre upp på agendan när de ska välja sin IT-leverantör. Kort och koncist, pris kommer inte längre att vara den enskilt avgörande faktorn i valet av IT-leverantör.

 

Avslutningsvis kan man säga att företag i framtiden kommer att prioritera det nyttovärde IT-leverantören tillför, istället för att bara vara den billigaste IT-leverantören. IT-leverantörer kommer mer att liknas som systemintegratörer och nära partners till sina kunder.

 

#2 AUTOMATISERING AV MANUELLA PROCESSER

Automation är en av de största om inte den största trenden inom IT-outsourcing. Under 2019 kommer vi se virtuella agenter och bottar inom alla branscher utföra tidskrävande och repetitiva arbetsuppgifter. Verksamheter kommer att bli mer strömlinjeformade och effektiva. Omfattande investeringar kommer under 2019 och framgent göras inom områden som AI och Robotic Process Automation även kallat RPA.

 

Vi kommer att se en ökad efterfrågan hos IT-leverantörer inom yrken som, Datavetenskapsmän, AI-experter och analytiker inom området Big Data. För att vara relevant i framtiden måste IT-leverantörer kunna erbjuda sina kunder kvalificerad automation.

 

#3 MOLN SOURCING

När företag migrerar till molnet och lämnar sina gamla IT-lösningar kommer efterfrågan att fullkomligen explodera på molntjänster. Som om det inte redan exploderat? Gartner förutspår att innan 2020 kommer företag spendera mer än en triljon dollar (för att sätta en triljon i ett numeriskt sammanhang, 1 000 000 000 000 000 000)  för att skifta över till en molnlösning. I och med att allt fler företag outsourcar till molnlösningar kommer behovet för publika molnplattformar för datalagring att öka. IT-leverantörer kommer därför behöva (investera) tillhandahålla fler online data centers och annan relevant utrustning.