7 tips vid upphandling av IT-drift

IT-outsourcing

29/01 2018

IT-upphandlingstips för både privata som offentliga verksamheter

Vi har i detta whitepaper listat några handfasta tips som du som IT-ansvarig bör tänka på när du skall begära in anbud eller offert från IT-service Providers som IT-mästaren. Områdena vi tycker kräver extra omtanke är:

  • IT som arbetsplats
  • Krav på serverdriften
  • Krav på servicdesk
  • Säkerhet
  • Strategiskt stöd
  • Införandeprojekt
  • Licenser