8 känsliga frågor om ditt företags IT-drift

IT-outsourcing

29/04 2014

Vilka är ditt företags största IT-bekymmer? Diskussioner om att lägga ut IT-driften börjar som regel med att man upplever ett antal problem. Vi listar här åtta vanligt förekommande problem som indikerar att en outsourcad IT-driftlösning skulle vara ett bra alternativ.

Det här är några av de absolut vanligaste IT-relaterade brister som idag, direkt eller indirekt, försämrar konkurrenskraften inom svenska företag:

  1. Återkommande störningar i IT-driften som påverkar medarbetarnas motivation och effektivitet
  2. IT-budgeten sprängs till följd av varierande eller oförutsedda kostnader
  3. Kunder och medarbetare störs av alltför långsam felsökning och avhjälpning
  4. Det är svårt för säljare, servicepersonal och andra rörliga medarbetare att jobba effektivt utanför det egna kontoret
  5. Få alla system att fungera smidigt och säkert i en distribuerad verksamhet
  6. Uppgraderingar av äldre hård- och mjukvara börjar dra allt högre kostnader
  7. Det är dyrt att anpassa IT-systemet när verksamheten växer eller krymper
  8. Dålig datasäkerhet och osäker backup