Allmännyttan i Sollentuna outsourcar till IT-mästaren.

IT-outsourcing

11/12 2017

Sollentunahem, det kommunala bostadsbolaget i Sollentuna, väljer IT-mästaren efter att ha upphandlat IT-plattformen. Upphandlingens betoning på kvalité (60% kvalité, pris 40% passade IT-mästaren). Tjänsten innebär leverans av i princip hela IT-miljön. Applikationsdrift av ca 15 verksamhetssystem, ServiceDesk Delux, Central brandväggsfunktion, Windows Enterprise som tjänst, Backup, Disaster Recovery, WiFi som tjänst, LAN-som tjänst, Microsoft EMS etc. IT-mästaren tackar för förtroendet.