Allvarlig säkerhetsbrist rättad i Drupal

Säkerhet

26/06 2017

https://www.cert.se/2017/06/allvarlig-sakerhetsbrist-rattad-i-drupal

Flera säkerhetsbrister i Drupal har åtgärdats, varav en bedömts som ”Critical”

Den mest allvarliga kan leda till exekvering av godtycklig kod. Drupal Security Team uppmanar användarna att uppgradera sina system omgående.

CMS-verktyget Drupal innehåller tre stycken sårbarheter som åtgärdats i den senaste versionen.

Gäller för version: Drupal 7.x och 8.x

Mer information:

https://www.drupal.org/SA-CORE-2017-003