Application Service Provider

IT-ordlista

30/04 2019

Application Service Provider (ASP), även applikationsuthyrning, syftar på företag som erbjuder mjukvaruapplikationer över Internet. Mjukvara som erbjuds via en ASP-modell kallas ibland On-demand software eller software as a service (SaaS). Den striktaste betydelsen av affärsrörelsen är att man erbjuder tillgång till ett speciellt applikationsprogram med ett standardprotokoll som HTTP. Idag används Molntjänsteleverantör, etc flitigare än uttrycket Application Service Provider (ASP) som lanserades för över 10 år sedan.

Tillbaka till ordlistan