Applikation som tjänst

IT-ordlista

30/04 2019

Applikation som tjänst är ett sätt att leverera applikationer som innebär att avgiften för tjänsterna är månatlig (eller med annan frekvens) och att myndigheten betalar för ”konsumerade” tjänster. Applikationerna avser infrastrukturapplikationer som t.ex. kontorsprogram, program för personlig produktivitet, program för e-post, program för hemsidor och intranät, grupprogram för meddelanden och kommunikation, program för bokningar, program för ”Unified communications” och program för dokumentutbyte.

Tillbaka till ordlistan