Applikationsdrift

IT-ordlista

30/04 2019

Instruktionsbaserad drift av applikationsprogram (tillämpningsprogram). Anbudsgivare förutsätts inte ha fördjupad kompetens på applikationerna.

Tillbaka till ordlistan