Applikationsförvaltning

IT-ordlista

30/04 2019

Förvaltning avser aktiviteter för applikationsprogram utöver applikationsdrift. Aktiviteterna kräver att anbudsgivaren har djupare kompetens på applikationerna. Exempel på aktiviteter är underhåll, enklare anpassning/utveckling, installation, samverkan med applikationsleverantörer, acceptanstestning och support för applikationer

Tillbaka till ordlistan