Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

21 Maj 2018
Dela: Share
Pizza som tjänst

Skillnaderna mellan olika molntjänster som exempelvis Iaas, PaaS, FaaS och SaaS upplevs för de allra flesta som abstrakta och svåra att förstå. För att göra moln-landskapet tydligare och begripligare kan man tänka att dessa begrepp är som en pizza. Detta whitepaper ger dig en insikt om du föredrar:

 • Hemmagjord pizza (On-Prem)
 • Gemensam pizza-tillagning (IaaS)
 • Take-away pizza (PaaS)
 • Äta på restaurang (FaaS)
 • Middagsbjudning  (SaaS)

 

   

26 April 2018
Dela: Share

IT-mästaren minskade sin klimatpåverkan 2017. Både i absoluta tal och relativt omsättningen.

IT-mästaren mäter och kompenserar sin klimatpåverkan årligen sedan många år tillbaka. Vårt mål är att minska utsläppen av klimatgaser med 20% till år 2020 jämfört med 2015 års utsläppsnivå, ställt i relation till omsättningen. Detta motsvarar 4% minskning per år. Glädjande nog uppnåddes målet redan år 2017.

Vi är mycket ambitiösa i vårt miljörbete. Bland annat räknar vi in indirekt påverkan (Scoop 3) så som anställdas pendlingsresor till och från arbetsplatsen. 

LÄS MER HÄR

16 Februari 2018
Dela: Share

Nu kan du ta del av videon från kammarkollegiets informationsseminarie "IT-drift den 30 januari 2018" Seminariet handlade bland annat om:

 • ramavtalets innehåll 
 • avtalstruktur
 • avropsstöd 
 • kammarkollegiets arbete med den nya dataskyddsförordningen

Som en av få IT-leverantörer till statens inköpscentral rekommenderar vi dig som upphandlingsansvarig att investera tid i att se videon från seminariet, den kommer ge dig bästa förutsättningar för att göra en riktigt bra upphandling. 

29 Januari 2018
Dela: Share

IT-upphandlingstips för både privata som offentliga verksamheter

Vi har i detta whitepaper listat några handfasta tips som du som IT-ansvarig bör tänka på när du skall begära in anbud eller offert från IT-service Providers som IT-mästaren. Områdena vi tycker kräver extra omtanke är:

 • IT som arbetsplats
 • Krav på serverdriften
 • Krav på servicdesk
 • Säkerhet
 • Strategiskt stöd
 • Införandeprojekt
 • Licenser
26 Januari 2018
Dela: Share

Ottobock Sverige som tillhandahåller proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska hjälpmedel outsourcar hela sin IT-drift till IT-mästaren. Verksamheten är 400 anställda i Sverige. Svenska huvudkontoret är placerat i Norrköping. IT-mästarens leverans består av Tjänstepaketeringen Total Cloud (den kundanpassade leveransen "Total Cloud- A la Carte") innehållandes tjänster så som Servicedesk Komplett, drift av servrar, förvaltning och utveckling av IT-miljön, lagring och backup av data, central brandväggsfunktion, applikationsdistribution via Microsoft Citrix, drift av LAN och WiFi etc. IT-plattformen driftades tidigare i egen regi. Servicedesk flyttas från tidigare extern leverantör. 

Vi på IT-mästaren tackar för förtroendet och tycker detta skall bli riktigt spännande och roligt!

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.