11 augusti 2017
Dela: Share

 
IT-mästaren vinner ytterligare en offentlig upphandling när RMV förlägger sin Servicedesktjänst hos IT-mästaren

Avtalet gäller för tre år med möjlighet till förlängning upp till totalt 3 år och avser Servicedesktjänst för RMVs cirka 465 medarbetare. IT-mästaren kommer ta vid efter RMV:s befintliga leverantör som man haft under 25 år. Etableringen och leveransen kommer att ske i nära samarbete med RMV:s IT-avdelning och andra systemleverantörer. Utöver Servicedesktjänsten ger även upphandlingen RMV en möjlighet att nyttja IT-mästaren tekniska specialister inom olika områden.    

-Vi är glada över att ha fått det här förtroendet och ser fram emot att få påbörja leverans av tjänsterna, säger Martin Börjeskog, försäljningschef på IT-mästaren. 

OM RMV
Rättsmedicinalverket är en av myndigheterna som verkar inom rättskedjan. Rättsmedicinalverket utgör ett viktigt stöd till de brottsbekämpande myndigheterna genom att göra utredningar i form av analyser och sakkunnigutlåtanden till främst polis, åklagare och domstol. Myndighetens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet. Rättsmedicinalverket har sitt säte i Stockholm.

Myndigheten har verksamhet på sex orter i landet och har idag ca 465 anställda.

OM IT-MÄSTAREN

IT-mästaren är en IT-drift leverantör.  IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, - det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har ca 85 medarbetare och omsätter ca 100 miljoner.  

För mer information kontakta:
Martin Börjeskog, IT-mästaren AB
E-post: martin.borjeskog@itmastaren.se, telefon: 070-7657597

18 Maj 2017
Dela: Share

UTMANINGAR

När samarbetet startade var det en bra och stabil internetuppkoppling som Svenska Affärskoncept var i behov av. – Våra tjänster ut mot kund bygger på att vår uppkoppling är snabb och stabil, säger IT-ansvarige Jonas Yxfeldt. Är den inte det kan vi inte sköta vårt jobb fullt ut. Sedan cirka tre år tillbaka behövde Svenska Affärskoncept IP-telefoni och ytterligare en förstärkning av säkerheten i sin uppkoppling. – Det måste alltid fungera för oss, en trygg kommunikation är a och o. Under 2015 insåg vi att vi behövde byta ut vår serverpark och vi stod inför tre olika alternativ. Antingen kunde vi sköta all drift själva, välja en hybridlösning där en del var lokal och andra i molnet, eller så kunde vi lägga ut allt på extern part.

Våra användarupplevelser är det som har legat i fokus. Om vi har användare och anställda som är nöjda och glada så flyter arbetet mycket smidigare.

LÖSNING

IT-mästaren fick uppdraget som bland annat innebar att flytta ett 20-tal affärskritiska servrar till Microsofts Azureplattform för företagets ca 200 användare.

– Hade vi haft allt lokalt hade vi behövt nyanställa och lägga mycket tid och pengar på själva driften, nu köper vi oss i stället tid till annat. Det är mycket bättre att låta IT-mästaren göra standardgrejerna som gör att all vår datakommunikation går snabbare. Deras helpdesk är dessutom oerhört bra. – Vi hinner helt enkelt inte med allt som händer i utvecklingen, därför är det bättre att fokusera på det vi är bäst på. Det är viktigt att våga släppa kontrollen också, säger Jonas.

RESULTAT

– Vi har fått stabilare drift och en tydlig minskning av klagomål. Vi har även fått tillgång till fler funktioner än tidigare. Vi vill inte stressa framåt utan tar en sak i taget. Sedan finns det förstås en anledning till att vi har valt att samarbeta med IT-mästaren under så många år. De är lätta att ha att göra med, sitter på stor kompetens och det är aldrig något krångel, säger Jonas. Utöver detta har Svenska Affärskoncept en serverlösning som går att använda när man har behovet av den, enkel att skala upp och enkel att skala ner, alltid tillgänglig. 

28 Februari 2017
Dela: Share

IT-mästaren tecknar ramavtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet för IT-drift område Mellan 170228

IT-mästaren har efter hård konkurrens och gedigen selekteringsprocess valts ut som Ramavtalsleverantör avseende leverans av moderna IT-drifttjänster av Kammarkollegiet.  

Ramavtalet kommer att kunna användas för avrop av statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer som anmält sitt intresse.

Målgruppen för ramavtalet är cirka 100 statliga myndigheter, kommuner och andra organisationer med 100-400 användare som avser att upphandla sin IT-drift helt eller delvis.

IT-mästaren kommer tillhandahålla personal, kunskap och tjänster för att varje myndighet ska få rätt leverans efter sina önskemål och behov.

”Sedan starten för 16 år sedan har fokus för IT-mästaren vart att bygga moderna, användarvänliga och driftsäkra IT-lösningar för små och mellanstora företag med enastående service, support och samverkan. 

Efter senaste årens satsning på just offentlig sektorn ser vi nu att vi även har ett mycket attraktivt erbjudande till denna målgrupp och ser med detta ramavtal ödmjukt över chansen att få stärka vår position ytterligare i detta segment” - säger Martin Börjeskog Säljchef och medgrundare till IT-mästaren. 

Om Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilket innebar att Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. 

För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral

För mer information kontakta:

Rickard Miller, Säljare, IT mästaren Mitt AB, rickard.miller@itmastaren.se, telefon: 0707-78 32 72

15 augusti 2016
Dela: Share

Avtalet gäller drift av Coromatic Groups servermiljö och nätverkskomponenter, servicedesk för Coromatics Groups anställda i Norden samt tillhörande konsulttjänster.

Coromatics samarbete med IT-mästarens syftar till att åstadkomma en skräddarsydd leverans av  IT-drifttjänster som kan anpassas efter Coromatics växande verksamhet. Server och nätverksdriften är placerad i Coromatics driftmiljöer i Sverige, Norge och Finland men sköts av IT-mästaren.

Servicedesken ger verksamhetens samtliga IT-användare i Sverige, Norge och Finland en strukturerad support.

IT-mästaren kom med ett förslag och en leveransmodell som tydligt visade på hur dom förstod vårt behov idag, men också in i framtiden. Vi är mycket glada för det samarbetet vi nu inlett med IT-mästaren och övergången hanterades mycket professionellt med användarna i fokus” säger Robert Mackenzie, CIO, Coromatic Group AB   

Vi har tillsammans med Coromatic avtalat en IT-driftlösning som är anpassad efter Coromatics verksamhet i dag men även kan förändras i takt med Coromatic och deras behov. Kundanpassat men strukturerat med rigid SLA och säkerhet ” säger Peter Essenberg, Sales Team Manager, IT-mästaren

OM COROMATIC

Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 580 anställda i Norden och resten av världen och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.

OM IT-MÄSTAREN

IT-mästaren är en snabbt växande nordisk IT-drift leverantör.  IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens eller kundens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, - det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har ca 85 medarbetare och omsätter ca 100 miljoner.

För mer information kontakta:

Peter Essenberg, Sales-Team Manager, IT Mästaren Mitt AB, peter.essenberg@itmastaren.se, telefon: 072-0504214

Kathinka Ahlgren, CMO, Coromatic Group, kathinka.ahlgren@coromatic.com, telefon: 070 7922246


t.v Robert Mackenzie, Coromatic  t.h Peter Essenberg, IT-mästaren

29 Februari 2016
Dela: Share

Står ni inför en upphandling av IT-driften och önskar bjuda in ett antal leverantörer alternativt redan har valt leverantör men vill få en exakt kostnadsuppskattning? En inventering är vad som krävs. Vad det kostar beror på vad ni har. Denna till synes simpla Excelmall kommer, rätt ifylld, att vara tillräcklig för att begära in exakta offertunderlag.

För den som står inför en IT-driftupphandling kan det vara svårt att veta vad leverantören behöver veta om nuläget för att ge en komplett offert. Om verksamhetens IT-ansvariga, eller er nuvarande IT-leverantör, bemödar sig med att beskriva IT-miljön i enlighet med detta Exceldokument kommer få följdfrågor att dyka upp.

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.