19 December 2017
Dela: Share

Den 30 januari 2018 anordnar Statens inköpscentral på Kammarkollegiet ett informationsseminarium om ramavtalsområdet IT Drift. Seminariet vänder sig till avropande myndigheter.

Program

09.00 - 09.30

- Registrering, Kaffe och smörgås

09.30-12.00
-Kort om upphandlingen och ramavtalen inom IT Drift
-Ramavtalen Mellan och Större, innehåll och omfattning av ingående tjänster
-Genomgång av avtalsvillkorens olika dokument, med fokus på allmänna villkor samt licensavtalssidan
-Stöd till avropare:
- Avropa.se
- Vägledningen

-Statens inköpscentral arbete med nya Dataskyddsförordningen(GDPR), bl.a. om det anpassade utkastet till personuppgiftsbiträdesavtalet till GDPR
-Frågor och avslutning

När och var

Tisdag den 30 januari 2018, kl 09.30-12.00 First Hotel Norrtull i Stockholm

Anmälan

Skriv gärna ner vilka frågor du vill få belysta under dagen när du gör din anmälan
Sista anmälningsdag är tisdag den 23 januari.

Kontakt vid frågor:
Mikael Larsson, ramavtalsansvarig, 08-700 07 63, mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Välkommen!
Seminariet kommer att spelas in och publiceras på avropa.se i efterhand

12 December 2017
Dela: Share
gasnätet stockholm outsourcar

Gasnätet Stockholm AB (Gasbolagen) äger och driver gasnätet i Stockholm. Man skiftar nu IT-leverantör och IT-plattform till IT-mästaren i samband med att verksamheten bryts ur Fortum. IT-mästarens leverans består av tjänster så som Drift av verksamhetssystemen i IT-mästarens privata moln, Samverkanstjänster, Servicedesk komplett, Backup, Disatser recovery, Datakommunikation IP-Link, LAN som tjänst, Brandväggsfunktion, Mobiltelefoni, IP-telefoniväxel. IT-mästaren tackar för förtrodendet!

http://www.gasnatetstockholm.se/

11 December 2017
Dela: Share
Sollentunahem

Sollentunahem, det kommunala bostadsbolaget i Sollentuna, väljer IT-mästaren efter att ha upphandlat IT-plattformen. Upphandlingens betoning på kvalité (60% kvalité, pris 40% passade IT-mästaren). Tjänsten innebär leverans av i princip hela IT-miljön. Applikationsdrift av ca 15 verksamhetssystem, ServiceDesk Delux, Central brandväggsfunktion, Windows Enterprise som tjänst, Backup, Disaster Recovery, WiFi som tjänst, LAN-som tjänst, Microsoft EMS etc. IT-mästaren tackar för förtroendet.

27 November 2017
Dela: Share
Ramtal Kammarkollegiet

I en hård selekteringsprocess med tuffa villkor för att kvalificera sig som leverantör lyckades IT-mästaren nå en tredje plats i urvalsprocessen, endast två större börsnoterade bolag fick högre poäng av tio utvalda. 

Ramavtalet som nu äntligen trätt i kraft efter ha prövats i juridiska instanser, kan användas för avrop av statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer som anmält sitt intresse. Statliga myndigheter deltar per automatik medan övriga offentliga organisationer skall anmäla sitt deltagande. Anmälda verksamheter listas under http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/it-tjanster-ovrigt/it-drift/?value=75286. Med ”Mellan” menas att verksamheterna skall ha 100-400 anställda. ”IT-drift” omfattar tjänster för faserna Införande, drift och avveckling. 

Själva syftet med ramavtalet är att deltagande myndigheter på ett mycket enklare sätt än annars, skall kunna upphandla komplexa IT-drifttjänster. Ramavtalets tjänster är dessutom modernt utformade och hanterar inköp av publika och privata molntjänster etc. 

Myndighetssverige har många gånger upphandlat IT-drift gammaldags med resultatet sämre kvalité till högre pris än nödvändigt. IT-mästarens förhoppning är att detta ramavtal skall vara till stor hjälp för deltagande myndigheter att köpa IT-drift på ett tekniskt och administrativt modernare sätt. 

Tillvägagångssättet för deltagande myndigheter och andra organisationer är att en RFI (Request For Information) ställs till samtliga 10 leverantörer i ramavtalet. Därefter påbörjas själva avropet. 

Som tidigare nämnts ingår statliga myndigheter i ramavtalet från början. Övriga offentliga verksamheter skall lämna in en egen bekräftelseanmälan till Kammarkollegiet. För kommunala bolag gäller att de skall vara registrerade i kommunens bekräftelseanmälan eller så kan de lämna in egen anmälan. 

IT-mästarens förhoppning är att vinna en stor del av upphandlande myndigheternas upphandlingar. Vi tror oss ha mycket bra förutsättningar. Dels genom att våra tjänster stämmer mycket väl överens med ramavtalets utformning, dels genom att vi är den högst rankande icke börsnoterade leverantören. En något mindre leverantör som IT-mästaren har bättre förutsättningar att leverera hög kvalité mot målgruppen mellanstora myndigheter är vår fasta övertygelse. 

OM STATENS INKÖPSCENTRAL VID KAMMARKOLLEGIET,

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilket innebar att Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. 

För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral

OM IT-MÄSTAREN

IT-mästaren är en snabbt växande svensk privatägd IT-drift leverantör.  IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, - det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har ca 80 medarbetare och omsätter ca 110 miljoner. 

www.itmastaren.se

För mer information kontakta:

Rickard Miller, Säljare, IT Mästaren Mitt AB, rickard.miller@itmastaren.se, telefon: 0707-78 32 72

18 Juli 2016
Dela: Share
Kim Eide IT-chef Solom th. Peter Essenberg Sales Team Manager IT-mästaren

Tv. Kim Jämsä IT-strateg Solom th. Peter Essenberg Sales Team Manager IT-mästaren

AB SOLOM tecknar IT-driftavtal med IT-mästaren.

Avtalet gäller för tre år med möjlighet till förlängning upp till totalt 7 år och avser helhetsansvar för IT-funktionen, från arbetsplats till centrala verksamhetssystem. 

IT-mästarens tjänster ska stödja AB SOLOMs pågående arbete med att modernisera IT-landskapet, bl a uppgradering av IT-arbetsplatser som ska ge ökad kapacitet och användarnöjdhet, för AB SOLOMs ca 40 verksamheter runt om i Sollentuna Kommun.

Genom avtalet levererar IT-mästaren tjänster så som servicedesk, drift av stationära- och mobila arbetsplatser, skrivare och skrivartjänster, serverdrift inklusive integrationer och applikationsdrift, nät- och infrastrukturtjänster samt IT-konsulter. Avtalets ordervärde är på cirka 30 MSEK.

AB SOLOM strävar ständigt efter att höja kvaliteten i hela vårdflödet, på samtliga områden, vilket kräver ett användarvänligt och tillförlitligt IT-stöd. Vårt samarbete med IT-mästaren ger oss möjlighet att bygga en modern IT-miljö anpassad för våra behov. Detta medför samtidigt kostnadsbesparingar och ökad effektivitet vilket gör att vi kan frigöra tid till våra kunder", säger Kim Jämsä, IT-strateg, AB SOLOM

Moderniseringen av IT-miljön ger AB SOLOM förutsättningar att skapa nya möjligheter i arbetet med en långsiktig hållbar utveckling. Vi ser nu fram emot ett utvecklingsorienterat samarbete med IT Mästaren.  
”Vi är glada att vi vunnit denna upphandling och det visar på hur starkt vårt erbjudande är att hjälpa vård och omsorgsbolag med modern IT samt att vi har ett attraktivt erbjudande till den offentliga sektorn”, säger Peter Essenberg, Sales Team Manager, IT-mästaren

OM AB SOLOM
AB SOLOM är Sveriges första kommunalt helägda bolag inom vård och omsorg, som övertagit kommunens egenregi i sin helhet. SOLOM har ca 1300 medarbetare och drygt 1400 kunder och driver verksamhet för människor med funktionsnedsättning och inom äldreomsorg. Vi är det kommunala alternativet med uppdraget att vara kommunens utvecklingsresurs inom området.

OM IT-MÄSTAREN
IT-mästaren är en IT-drift leverantör.  IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, - det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har ca 80 medarbetare och omsätter ca 100 miljoner.

För mer information kontakta:
Kim Jämsä, IT Strateg, AB SOLOM
E-post: kim.jamsa@solom.se, telefon: 08-579 225 02

Peter Essenberg, Sales-Team Manager, IT Mästaren Mitt AB
E-post: peter.essenberg@itmastaren.se, telefon: 072-0504214

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.