Centraldrift

IT-ordlista

30/04 2019

Centraldrift är i IT-driftsammanhang ett begrepp som inte används i någon större utsträckning längre. Centraldrift syftar oftast på användandet av tekniker för att, som namnet antyder, centralisera IT-driftfunktioner. Bästa sättet att centralisera IT-drift i dag är att använda sig av terminalserverteknik. Önskar man dessutom de fördelar IT-outsourcing innebär, är IT-mästarens Total Outsourcing en bra väg att gå. Inte minst för en verksamhet med geografisk spridning avseende kontor och/eller höga krav på mobilitet.

Tillbaka till ordlistan