CIO Fokus: Sourcingspecial

IT-outsourcing

3/03 2015

Ett whitepaper med kundcase och statistik kring IT-outsourcing. Lättläst. Beskriver vilka orsaker som legat till grund för outsourcingbeslutet.

Kundcase från Möknycke, Textilia, SAAB, If, SAS, Postnord, Sandvik, Sida, Entercard, ABB och Vestas. Innehåller även rubriker som ”Svenska CIO:ers sourcing i siffror”, ”3 nyanser av sourcing”.