Citrix

IT-ordlista

30/04 2019

Fjärrdistribution med hjälp av Citrix är valbart i IT-outsourcingtjänsten Total Cloud från IT-mästaren. Citrix gör applikationer och data åtkomligt över internet för användaren.

Kunskap kring Citrix produkter är en av IT-mästarens mer centrala kompetensområden. Citrix Systems är ett amerikanskt mjukvaruföretag som säljer hårdvara, mjukvara och service med specialisering mot applikationsleverans och nätverksoptimering.

Företaget grundades 1989. Huvudprodukten XenApp (tidigare Presentation Server, MetaFrame, WinFrame) används för leverera säkra och bandbreddsoptimerade applikationer från en Windows
Terminal Server.

Citrix har fyra huvudprodukter varav tre kategoriseras under Virtualiseringsprodukter och den fjärde under nät och säkerhet.

 • XenApp för applikationsvirtualisering
  och fjärråtkomst
 • XenServer för servervirtualisering.
 • XenDesktop för desktopvirtualisering.
 • Nätverk och säkerhetsprodukter
  går under produktnamn NetScaler
  för internetbaserade lösningar och
 • WANscaler för WAN-optimering.

Citrix VS Microsoft RDS

Fördelar med Citrix: Nedan följer en liten lista på kringprodukter som du som kund så att säga ”får på köpet” när du väljer Citrix istället för en traditionell Microsoft RDSH installation.

XenApp eller XenDesktop: Vi kan leverera både traditionella fjärrskrivbordslösningar och dedikerade VDI:er i samma plattform.

Provisionering:

Alla sessionshostar ser exakt likadana ut, vilket är mycket viktigt i en produktionsmiljö. De provisionerade servrarna sparar inga förändringar, vilket innebär att om det händer något oförutsett med en sessionshost, så är det bara att starta om den för att återställa den till normalläge igen. Lätt att skala miljön, (både lägga till och ta bort servrar). Om extra kapacitet behövs så kan ny server läggas till på några minuter. Provisioneringen förenklar även möjligheten att bruka ”powermanage” på servrarna, vilket är bra om man tänker lägga servrarna i molnet, (då stänger de ner sig när lasten går ner för att spara på kostnader). Uppdateringar och installationer av mjukvara på sessionshostar kan ske dagtid och sedan kan förändringarna appliceras nattetid.

Koppling mot molnet:

Funderar du över att lägga dina servrar i en molntjänst så finns det redan ett färdigt gränssnitt för att skapa hybridmoln, där du tex kan välja att lägga vissa av dina XenApp servrar i molnet och de mer affärskritiska servrarna i vår datahall. Alla servrar manageras visa samma gränssnitt och användarna ansluter genom samma åtkomstpunkter.

Säkerhet:

All kommunikation till och från användarens klient sker via säkra protokoll. Alla anslutningar som sker över Internet skyddas med Citrix NetScaler Gateway, vilket innebär att en användare aldrig ansluter direkt mot en intern server, utan all trafik sker säkert via en reverse proxy. Regler för access till lokala diskar och vilka processer som får köras i systemet kan förhindra dataläckage via molntjänster. Lätt att sätta behörigheter på publicerade appar för att styra åtkomst till systemen. Smidigt att delegera administrativa uppgifter till tex en Servicedesk. Enkelt att integrera smarta kort lösningar och andra säkra inloggningsfunktioner. Möjlighet att styra så att de klientdatorer som ansluter via Internet måste uppfylla vissa kriterier, tex ha vissa uppdateringar installerade, ett fullgott Antivirusskydd eller den lokala brandväggen aktiverad.

Workspace Environment Manager (WEM):

kan lösa det mesta som traditionella grupp principer gör idag såsom nedlåsning av den gemensamma plattformen, uppmappning av enheter och skrivare, profilhantering mm. WEM kör dock sina policys parallellt istället för sekventiellt, vilket innebär att inloggningstider för användarna kan förkortas avsevärt. WEM har även avancerade funktioner för minnes, (RAM), och CPU hantering och kan spara upp till 70% av systemresurserna i en Citrixmiljö. WEM kan även förhindra att enskilda användare allokerar för mycket systemresurser, vilket innebär en mer driftsäker miljö med färre avbrott.

Prestanda:

Framehawk och UDP audio ger en bättre användarupplevelse för de användare som sitter på bra Internetuppkopplingar. Om användarens uppkoppling är av lägre kvalitet så anpassar sig HDX protokollet efter detta och drar automatiskt ner prestandan på de funktioner som inte är helt nödvändiga, (tex grafik och ljudkvalitet). HDX protokollet ser även till att leverera Skype for Business i en Citrixsession med både bibehållen ljud och bildkvalitét, (kräver dock en HDX kompatibel klient). HDX3DPro tillsammans med delade grafikkort kan leverera Workstations VDI via XenDesktop, kapabla att köra mycket grafiktunga program.

App Layering:

Har du behov av fler än en ”base image” så kan man använda sig av App Layering som ser till att endast en operativsystems image behöver hanteras. Denna kan sedan användas till att skapa alla nya sessionshostar tillsammans med olika applikationslager.

Tillbaka till ordlistan