Därför är molnet ett självklart val

IT-drift

4/02 2016

Ett kompendium från Computer Sweden som knuffar för att lägga ut IT-driften i molnet. Man skiljer inte riktigt på publikt moln eller privat moln i kompendiet, vilket är en brist. Begreppet moln, i detta kompedium, syftar mer till en generell hyllning till att outsourca IT-driften jämfört med att ha behålla den i egen regi. I och med att man inte mer specifikt skiljer på privat moln och publikt moln blir möjligheterna och riskerna med moln lite för svepande men som inspiration är kompendiet värt att läsa.

”Frågan är inte längre om du ska använda molntjänster utan hur. Tekniken har mognat och barnsjukomarna är botade. Det finns inte längre något skäl att säga nej. Läs om hur du använder molntjänsterna smartast.” /Computer Sweden

IT-mästaren håller givetvis med om att IT-driften skall flyttas från den egna verksamheten. Det kanske viktigaste i samband med köpa av molntjänster missar dock kompendiet. Det är frågan om vad som skall ligga i ett privat moln, vad som kan hanteras i ett publikt moln och hur skall dessa världar ska kunna integreras.