Datacentertjänster

IT-ordlista

30/04 2019

Exempel på tjänster: Serverdrift inklusive systemprogram (operativsystem, virtualiseringsprogram, lastbalansering, etc.) för olika typer av ”Services”.

Servrarna utgör teknisk plattform för olika typer av tjänster såsom användarkataloger, behörighet, säkerhet, intrångsdetektering, filer, kommunikation, utskriftshantering, klienthantering etc.; Plattform som tjänst (”PaaS2”); Infrastruktur som tjänst (”IaaS2”); Databasdrift; Säkerhetskopiering och Datalagring (t ex lagring, SAN, arkivering, lösningar för ”Datamining”).

Tillbaka till ordlistan