Leveranstider

Beräknade leveranstider för bredbandsförbindelser

Leveranstiden är beroende av vilken kabelväg som nyttjas. Nedan är uppskattade leveranstider för de vanligaste kommunikationsplattformarna.

  • Kopparförbindelse = 4-6 veckor
  • Ny fiberförbindelse = 6-8 veckor
  • Befinlig fiberförbindelse = 1-2 veckor

Har ni bråttom?

Expressuppkoppling inom 24 timmar = 5000 kr

Offert Direkt

Beräkna den totala kostnaden för din IT-drift