Diskrimineringsombudsmannen väljer IT-mästaren

IT-drift

Nyheter

29/04 2019

IT-mästaren ny IT-partner till DO

Diskrimineringsombudsmannen, som är en stockholmsbaserad myndighet med cirka 110 anställda outsourcar sin IT-drift till IT-mästaren. IT-mästarens uppdrag består i att leverera en komplett kundanpassad IT-driftplattform (Total Cloud Custom).  I leveransen ingår serverdrift, applikationsförvaltning, klienthantering, servicedesk, tekniker-på-plats och datakommunikationstjänster. Hela IT-miljön bygger på privata cloud-molntjänster.

Avtalsvärdet är initialt 18 miljoner SEK med option på ytterligare 18 miljoner. IT-mästaren tackar för förtroendet och avser att förvalta det med bravur.

OM IT-mästaren

IT-mästaren är en IT-drift leverantör för verksamhets IT.  IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, – det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har cirka 90 medarbetare och omsätter ca 120 miljoner.