Flera allvarliga säkerhetsbrister åtgärdade i Drupal

Säkerhet

17/03 2017

https://www.cert.se/2017/03/flera-allvarliga-sakerhetsbrister-atgardade-i-drupal

Bristerna kan leda till informationsläckage eller exekvering av godtycklig kod. Drupal Security Team uppmanar användarna att uppgradera sina system omgående.

CMS-verktyget Drupal innehåller tre stycken allvarliga sårbarheter som åtgärdats i den senaste versionen (8.2.7).
Bristerna kan ge en angripare åtkomst till privata filer, skyddat innehåll eller möjlighet att köra skadlig kod på systemet.

Mer information:
https://www.drupal.org/SA-2017-001