Four customers who never have to referesh their PCs again

IT-outsourcing

1/03 2014

Detta whitepaper från terminalserverprogramleverantören Citrix presenterar fyra kundcase där man använt Citrixprogram och vilka fördelar detta har inneburit. Ger en bra bild av de generella arguemneten för termisnalserverteknik i stort och Citrixs fördelar mer specifikt. Cundcasen är all fyra stora koncernen men fördelarna är snarlika även för mindre organisationer så länge verksamheten har en spridd geografi. Dvs, flera kontor och/elller mobila användare.

De fördelar de fyra kundexemplen har uppnåt genom att använda terminalserverteknik från Citrix snarae än traditionell klient-server lösningar sammnfattas till:

  • Reduced cost and oporational effort for keeping emplyees endpoint up-to-date, including operating system migrations and application updates
  • Simplified desktop management trough the centralization of all apps and desktops in the datacenter, wich streamlines monitoring and security; new apps and desktops can automatically be provisioned from a single central image in a very timley manner.
  • Improved enery efficiency as aging PC hardware is replaced with eco-friendly thin clients, delivering benefits for both the IT budget and the enviroment.
  • Lower costs even for smaller organizations and branch offices through simple, appliance-oriented desktop virtualization solutions