Gasnätet Stockholm flyttar till IT-mästarens Private Cloud

IT-outsourcing

12/12 2017

Gasnätet Stockholm AB (Gasbolagen) äger och driver gasnätet i Stockholm. Man skiftar nu IT-leverantör och IT-plattform till IT-mästaren i samband med att verksamheten bryts ur Fortum. IT-mästarens leverans består av tjänster så som Drift av verksamhetssystemen i IT-mästarens privata moln, Samverkanstjänster, Servicedesk komplett, Backup, Disaster recovery, Datakommunikation IP-Link, LAN som tjänst, Brandväggsfunktion, Mobiltelefoni, IP-telefoniväxel. IT-mästaren tackar för förtroendet!

http://www.gasnatetstockholm.se/