Hållbarhetsarbete 2014

IT-mästaren mäter sin klimatpåverkan årligen. Läs hela rapporten här. Vi mäter scoop 1, 2 och 3. Scoop 1 = växthuseffektpåverkande utsläpp från IT-mästaren-ägda källor. Scoop 2= indirekta källor som elförbrukning. Scoop 3 = indirekt påverkan som anställdas pendlingsresor etc. Totalt gav IT-mästarens verksamhet år 2014 upphov till 58,2 tCO2e. Detta är en ökning i absoluta tal med 7 tCO2e jämfört med år 2013. Beaktat att verksamheten växte med ca 18,5% år 2014 är den ökade klimatpåverkan absolut även i relativa tal. Man skall dock ta i beaktande att IT-mästarens verksamhet är outsourcing av IT-drift, d.v.s. kunder flyttar sin IT-drift till IT-mästaren, innebär IT-mästarens tillväxt även att kunders, i allmänhet miljömässigt sämre IT-drift, flyttas till en miljömässigt bättre IT-miljö. En vinst för miljön som inte syns i IT-mästarens Green House Gas Protocol Assessment 2014. De ökade utsläppen kommer från posterna lokaler och företagsägda bilar, som båda har ökat 2014. 2013 rapporterades 762 kvm och är 2014 1000 + 100 kvm. Vad gäller bilar så har IT-mästaren förbrukat mer diesel och bensin 2014 än 2013 (IT-mästarens firmabilar och tjänstebilar är alla miljöklassade). Under 2014 kommer IT-mäsatrens stärsta miljöpåverkan från området Scope 2; Lokaler (elförbrukning i drifthallar och lokaler) 43%. IT-mästarens näst största klimatpåverkan kommer från resor 22.2%. Därefter följer Pendlingresor 16,6 % samt företagsägda fordon 18,3%.   När det gäller Lokaler (drifthallar och kontor) använder oss av el från förnyelsebara energikällor, dels från uppvärmning av lokaler där fastighetsägaren står för uppvärmningen av lokalen. IT-mästaren klimatkompenserar för de 58,2 tCO2e vi orsakade 2014. Detta år är kompensationen knuten till Plan Vivo projektet Trees of Hope i Malawi. IT-mästarens klimatpåverkan i förhållande till omsättning åren 2012, 2013 och 2014: IT-mästarens klimatpåverkan i förhållande till omsättning