Miljövinsten vid outsourcing

Även miljön är ett argument för att outsourca IT-driften till IT-mästaren. IT-mästarens drifthallar drivs av grön el (vind, vatten, biobränsle). Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet. Vår outsourcingtjänst Total Outsourcing ger lägre energiförbrukning genom energieffektiviseringar i drifthallar och tjänstens tekniska förutsättningar. Inte minst ger användandet av terminalserverteknik möjligheter att minska miljöpåverkan. Enligt IT-mästaren och U&We:s beräkningar kan en verksamhet som outsourcar sin IT-drift i enlighet med IT-mästarens tjänst Total Outsourcing minska sina utsläpp av klimatgaser med 126 kg per IT-användare varje år. Läs mer om hur vi har räknat i denna rapport.