Hybrid will be the new normal

IT-drift

10/05 2015

En Gartnerrapport som diskuterar de utmaningar det skapar att väldigt många IT-driftlösningar i dag och i morgon byggs som hybrider; Dvs. applikationer körs både i och utanför företagets WAN. För IT-mästaren är nästan alla outsourcinglösningar vi levererar i dag någon form av hybridoutsoucing.

Gartners ser utmaningar i att Internet blir (är) helt centralt i en IT-driftmiljö. Att skapa en homgen IT-miljö blir därigenom svårt. Deras slutsats är att IT-driftlösningen måste kunna hantera applikationer och där med datatrafik som går inom och utanför företagets traditionella nätverk. Trafiken måste optimeras, kontrolleras och vid behov mätas i en sådan hybridmiljö.

Vi på IT-mästaren i samråd med kunden anvarar för att dessa frågor diskuteras och löses vid en outsourcingaffär.