Vi digitaliserar industrin mot nya framgångar

Outsourca och bli mer konkurrenskraftig

Digitaliseringen och fiberutbyggnaden har gjort den tillverkande industrin i Sverige mogen att ta ett rejält kliv mot att använda IT för att bli ännu mer konkurrenskraftig. Men för små och medelstora industrier är utbyggd IT kostsamt. Därför har outsourcad IT blivit den gyllene, kostnadseffektiva medelvägen.

IT-mästaren arbetar idag med ett flertal tillverkande industrier och hanterar den outsourcade IT:n för att ge industrierna möjlighet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Tillgänglighet dygnet runt på affärskritiska tjänster
Förståelse för branschen och dess krav på IT-tjänster
Kunskap i viktiga branschspecifika system
Erbjuder ett brett och intressant erbjudande som säkerställer kundens behov
Upphandlingsmall IT-drift
Oavsett om verksamheten redan har outsourcat hela eller delar av IT-driften, eller om man skall outsourca IT-driften för första gången är ett bra upphandlingsunderlag viktigt.
Ladda ner
Varför Total Cloud?
Total Cloud innebär en helhetslösning för din IT-drift. Du placerar helt enkelt hela ansvaret för din IT-drift hos någon som tar ansvar för helheten.Tjänsten ger dig ekonomisk kontroll då du betalar ett fast pris per IT-användare. Alla program och filer görs tillgängliga från vilken internetansluten dator som helst i världen. Ibland inte Internetansluten? -Lugn, finns lösningar på det med.
Suzuki Garphyttan logo
Sedan 2000 har IT-mästaren varit en partner för personalkapaciteten på IT-sidan för oss.
Niclas Nordqvist, IS/IT Manager, Suzuki Garphyttan Wire
Suzuki Garphyttan logo
Vi behövde någon som låg i framkant eftersom vi blir mer och mer mobila och behöver kunna jobba säkert.
Emma Johansson IT-chef, Combi Wear Parts
Suzuki Garphyttan logo
Ingen arbetstid går förlorad. Vi har hängslen, livrem och flytväst.
Henrik Ericson, IT-ansvarig VAP
Vi vet hur du utnyttjar digitaliseringen på bästa sätt
- Vi ser en tydlig trend, säger Martin Börjeskog, försäljningsansvarig på IT-mästaren. Den mer och mer utbyggda infrastrukturen har gjort det möjligt för industrier som ofta ligger utanför tätorterna att använda sig av IT i smarta molntjänster. Att bygga upp en egen IT-lösning slukar både personal och pengar. På företag med upp till 1000 IT-användare är det betydligt mer lönsamt att låta IT-mästaren drifta. Med lång erfarenhet av helhetslösningar med teknisk specialkompetens, de skalbara, framtidssäkrade molntjänsterna, servicedesk och kunskaper som påskyndar verksamhetseffektivering. - Vi har kunskap om hur den tillverkande industrin resonerar, påpekar Martin Börjeskog. Idag arbetar vi med ett 20-tal olika tillämpningar med industristandard och vet hur företagen ska kunna utnyttja digitaliseringen till en konkurrensfördel.
picture-135-1465472263 (1)
Martin Börjeskog
Säljchef
Har du några frågor eller funderingar? Kontakta mig så pratar vi vidare.