Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

Internet Access

IT-mästaren är en Internet Service Provider (ISP) och en Local Internet Registry (LIR) det vill säga; vi är en internetleverantör som levererar anslutningar och andra datakommunikationstjänster. Vi levererar genom IT-mästarens egna nät eller genom flertalet öppna stadsnät. I IT-mästarens egna nät leveras symmetriska internettjänster som Internet Guld och Internet Brons. Vårt egna stamnät är byggt för krävande företagsanvändare och baseras på 10Gigabits Ethernetteknik. I de öppna standsnätet levereras olika internettjänster beroende på nät. 

Lokalt Stadsnät

lorem ipsum dolar amet sit.

Gästabudstaden

Gästabudstaden äger och driver Stadsnätet i Nyköping. Stadsnätet är ett öppet bredbandsnät med överlägsen kapacitet. Det är den bredbandslösning som erbjuder absolut bästa prestanda, både idag och i framtiden!

IP-Only Öppen Fiber

IP-Only arbetar för att alla ska få tillgång till fiber och bidrar till samhällets digitala utveckling. IP-only vill bygga ett hållbart fibernät och har därför certifierat och förbundit sig till att följa Robust fiber - branschstandarden för fiberförläggning.

IT-Norrbotten

Internet Guld

Internet Guld kallar vi vår bästa anslutning i stadsnäten. Den är dedikerad, det vill säga håller alltid exakt den angivna hastigheten åt båda håll. Passar verksamheter som har höga krav på bandbredd exempelvis p.g.a. att man avser tunnla datatrafik mellan olika kontor och servrar eller har bandbreddskrävande applikationer. Support under kontorstid* (SLA 1).

*Stadsnäten har endast support och felavhjälpning under kontorstid varför tjänsteleverntören endast kan erbjuda motsvarande.

Internet Järn

Internet Järn kallar vi vår standardanslutning i stadsnäten. Den är precis som alla leverantörers anslutningar i stadsnätet en "upp till/best effort-tjänst" (förutom Prioriterade anslutningar). Passar verksamheter som behöver en normal, enkel internetanslutning. Support under kontorstid* (SLA 1).

*Stadsnäten har endast support och felavhjälpning under kontorstid varför tjänsteleverntören endast kan erbjuda motsvarande.

Internet Järn Light

Internet Järn Pro

Fibra

Fibra består utav de fem kommunerna Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga. tillsammans bildar de drift- och utvecklingsbolaget Fibra – som binder samman och utvecklar de fem ägarnas stadsnät och som då blir ett av Sveriges största bredbandsnät.

Karlstad stadsnät/Mittnät

Mittnät AB är ett samägt bolag som ägs av sju kommunala stadsnät i Dalsland Värmland och Dalarna. Syftet med verksamheten är att, för de lokala stadsnäten inom MittNät, skapa synergieffekter i en teknisk infrastruktur samt en del kollegial kunskaps och erfarenhetsutbyte i ett öppet nät på lika villkor

Open universe

Hela idén med Open Universe kan sammanfattas med två ord: Öppenhet och valfrihet. I det öppna nätet finns ett stort antal tjänsteleverantörer som på lika villkor, erbjuder sina tjänster till nytta och glädje för såväl privatpersoner som företag, kommuner och fastighetsägare. 

Telia öppen fiber

En snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare, både på arbetet och hemma. Då räcker varken det gamla kopparnätet eller enbart mobilnätet till. Därför satsar Telia stort på att, parallellt med att utveckla mobilnätet, bygga ut fibernätet.

Teracom

Teracom är en nationell och neutral kommunikationsoperatör. De har både driftskompetens och kommersiell förmåga att utveckla anslutningsgrad och tjänsteutbud under lång sikt. Teracom kan också delta i dialogen mellan stadsnät och kommun när det handlar om samhällsmaster, välfärds ­ bredband och i frågor om hur framtidens tjänster påverkar kraven på övervakning och robusthet i stadsnätet.

Utsikt

Utsikts fibernät når drygt 45 000 hushåll och företag i Linköping, Mjölby och Katrineholm och löser behov av snabba kommunikationslösningar och hög kapacitet – nu och för i framtiden.

ViaEuropa

ViaEuropa är en neutral kommunikationsoperatör. Enklare uttryckt innebär det att ViaEuropa är motorvägen, medan informationen – bredband, media och telefoni – är trafiken. ViaEuropa ser till att själva infrastrukturen fungerar, och din tjänsteleverantör sköter resten.

Zitius

Zitius är idag Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät, landsbygd, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar m.fl. Zitius värnar om en öppen modell med full konkurrens och transparens för kundernas bästa.

IT-mästarens nät

IT-mästaren levererar Internetanslutningar och andra datakommunikationstjänster genom vårt eget nät. Priser och leveransmöjligheter avgörs i hög uträckning av geografin. Vilken adress ska anslutas? Finns befintlig infrastruktur (fiber, koppar, radiolänk, mobilnät) eller krävs nyinstallation? Kontakta oss därför för offert. I vårt eget nät har vi makten över tekniken även om den fysiska kabeln ägs av andra. Vi levererar endast tjänster mot företagsmarknaden där kvalitetskraven är högre. Att vi som IT-drift-leverantör, även är en Internet Service Provider (ISP) och därigenom kunniga inom allt som rör datakommunikation, är en av våra främsta konkurrensfördelar. Datakommunikation är som bekant en förutsättning för att kunna leverera en stabil IT-drift. Då våra konkurrenter oftast är antingen IT-driftleverantörer eller datakommunikationsleverantörer behärskar vi båda områdena och kan därigenom erbjuda stabilare IT-lösningar.

Punkt-Punktförbindelser (IP-Link, Ethernet-Link)

Internet Guld

Internet Brons

HastighetPris / månStartavgift
1 Mbit/s185 kr500 kr
1 Mbit/s195 kr
1/1 Mbit/s295 kr
1/1 Mbit/s295 kr
1/1 Mbit/s345 kr
2/2 Mbit/s865 kr
3/3 Mbit/s335 kr
3/3 Mbit/s395 kr
5 Mbit/s435 kr
10 Mbit/s355 kr
10 Mbit/s465 kr500 kr
10/10 Mbit/s Light475 kr500 kr
10/10 Mbit/s Pro495 kr500 kr
10/10 Mbit/s515 kr
10 Mbit/s565 kr
10/10 Mbit/s565 kr
10/10 Mbit/s Light565 kr500 kr
10/10 Mbit/s565 kr500 kr
10/10 Mbit/s Light565 kr
10/10 Mbit/s656 kr150 kr
10/10 Mbit/s665 kr
10 Mbit/s895 kr
10/10 Mbit/s Pro1195 kr500 kr
10 Mbit/s1295 kr
10/10 Mbit/s1365 kr
10/10 Mbit/s1365 kr
10/10 Mbit/s Pro1495 kr
10 Mbit/s1695 kr
10/10 Mbit/s1695 kr
10 Mbit/s2995 kr
10/10 Mbit/s2995 kr
10/10 Mbit/s Pro3295 kr
30 Mbit/s455 kr
30/30 Mbit/s795 kr
30 Mbit/s865 kr
30/30 Mbit/s865 kr
30 Mbit/s1290 kr
50 Mbit/s795 kr500 kr
50/50 Mbit/s965 kr
50 Mbit/s2595 kr
50/50 Mbit/s2595 kr
50/50 Mbit/s3995 kr
100/10 Mbit/s655 kr
100 Mbit/s755 kr
100/100 Mbit/s Light875 kr500 kr
100/10 Mbit/s895 kr150 kr
100/100 Mbit/s Light970 kr500 kr
100/100 Mbit/s Pro995 kr500 kr
100/10 Mbit/s Light1150 kr
100 Mbit/s1185 kr
100/10 Mbit/s1190 kr500 kr
100/100 Mbit/s1295 kr150 kr
100/100 Mbit/s1300 kr
100/10 Mbit/s1350 kr
100 Mbit/s1435 kr500 kr
100/10 Mbit/s1450 kr
100/100 Mbit/s Light1450 kr
100/100 Mbit/s1475 kr
100/100 Mbit/s1490 kr500 kr
100 Mbit/s1595 kr
100/100 Mbit/s1650 kr
100 Mbit/s1695 kr
100/10 Mbit/s Pro1895 kr
100/100 Mbit/s Pro1895 kr500 kr
100/100 Mbit/s1965 kr
100/100 Mbit/s1965 kr
100/30 Mbit/s Pro1995 kr
100/100 Mbit/s Pro2495 kr
100 Mbit/s2595 kr
100 Mbit/s2995 kr
100/100 Mbit/s2995 kr
100 Mbit/s3995 kr
100/100 Mbit/s4995 kr
200 Mbit/s1995 kr
200 Mbit/s3595 kr
200/200 Mbit/s4995 kr
200 Mbit/s9999 kr
250/10 Mbit/sOffert
250/100 Mbit/sOffert
250/250 Mbit/s Light1285 kr500 kr
250/250 Mbit/s Pro1295 kr500 kr
250 Mbit/s1995 kr500 kr
250/100 Mbit/s Light2095 kr
500/500 Mbit/s Light1685 kr500 kr
500/500 Mbit/s Pro1795 kr500 kr
500 Mbit/s2495 kr500 kr
500/500 Mbit/s Pro2795 kr500 kr
500/100 Mbit/s Light3295 kr
500 Mbit/s3595 kr
500 Mbit/s4995 kr
500/500 Mbit/s5995 kr
500 Mbit/s9999 kr
1000/100 Mbit/sOffert
1000/100 Mbit/s2195 kr150 kr
1000/1000 Mbit/s Light2445 kr500 kr
1000/1000 Mbit/s Pro2595 kr500 kr
1000/1000 Mbit/s2795 kr150 kr
1000 Mbit/s3995 kr
1000/1000 Mbit/s Pro3995 kr500 kr
1000 Mbit/s3995 kr500 kr
1000/100 Mbit/s Light4995 kr
1000 Mbit/s5995 kr
1000/1000 Mbit/s6995 kr
1000 Mbit/s7995 kr
1000 Mbit/s7995 kr
1000/1000 Mbit/s7995 kr
1000/1000 Mbit/s9995 kr
Bindningstid: 6 månader
Uppsägningstid: 6 månader
Bindningstid: 0 Månader
Uppsägningstid: 3 Månader
Bindningstid: 3 månader
Uppsägningstid: 3 månader
Layer3 förbindelse mellan två eller flera kontor
IP-link används för att på ett effektivt sätt koppla samman två eller flera kontor. 
Släpp det tunga ansvaret över nätverket
Nätverket är en viktig faktor för att få en fungerande och effektiv IT-miljö på din arbetsplats. Som tjänst innebär det att du hyr funktioner och slipper drift, underhåll och investeringar i...
Layer2-förbindelse mellan två eller flera kontor
Ethernet-Link erbjuder er att på ett effektivt sätt koplla samman två eller flera kontor. där IT-mästaren tillhandahåller tjänsten, eller möjligheten att vi tar fullt ansvar för hela...

Kontakta mig för ovanstående tjänster