Internet Access

IT-mästaren är en Internet Service Provider (ISP) och en Local Internet Registry (LIR) det vill säga; vi är en internetleverantör som levererar anslutningar och andra datakommunikationstjänster. Vi levererar genom IT-mästarens egna nät eller genom de öppna stadsnäten. I IT-mästarens egna nät levereras symmetriska internettjänster som Internet Guld och Internet Brons. Vårt egna stamnät är byggt för krävande företagsanvändare och baseras på 10Gigabits Ethernetteknik. I de öppna stadsnäten levereras olika internettjänster beroende på nät. 

Fibra

Fibra består utav de fem kommunerna Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga. tillsammans bildar de drift- och utvecklingsbolaget Fibra – som binder samman och utvecklar de fem ägarnas stadsnät och som då blir ett av Sveriges största bredbandsnät.

Internet Brons

Internet Guld

Internet Guld kallar vi vår bästa anslutning i stadsnäten. Den är dedikerad, det vill säga håller alltid exakt den angivna hastigheten åt båda håll. Passar verksamheter som har höga krav på bandbredd exempelvis p.g.a. att man avser tunnla datatrafik mellan olika kontor och servrar eller har bandbreddskrävande applikationer. Support under kontorstid* (SLA 1).*Stadsnäten har endast support och felavhjälpning under kontorstid varför tjänsteleverntören endast kan erbjuda motsvarande.

Internet Järn

Internet Järn kallar vi vår standardanslutning i stadsnäten. Den är precis som alla leverantörers anslutningar i stadsnätet en "upp till/best effort-tjänst" (förutom Prioriterade anslutningar). Passar verksamheter som behöver en normal, enkel internetanslutning. Support under kontorstid* (SLA 1).*Stadsnäten har endast support och felavhjälpning under kontorstid varför tjänsteleverntören endast kan erbjuda motsvarande.

Internet Järn Light

Internet Järn Pro

IP-Only Öppen Fiber

IP-Only arbetar för att alla ska få tillgång till fiber och bidrar till samhällets digitala utveckling. IP-only vill bygga ett hållbart fibernät och har därför certifierat och förbundit sig till att följa Robust fiber - branschstandarden för fiberförläggning.

IT-mästarens nät

IT-mästaren levererar Internetanslutningar och andra datakommunikationstjänster genom vårt eget nät. Priser och leveransmöjligheter avgörs i hög uträckning av geografin. Vilken adress ska anslutas? Finns befintlig infrastruktur (fiber, koppar, radiolänk, mobilnät) eller krävs nyinstallation? Kontakta oss därför för offert. I vårt eget nät har vi makten över tekniken även om den fysiska kabeln ägs av andra. Vi levererar endast tjänster mot företagsmarknaden där kvalitetskraven är högre. Att vi som IT-drift-leverantör, även är en Internet Service Provider (ISP) och därigenom kunniga inom allt som rör datakommunikation, är en av våra främsta konkurrensfördelar. Datakommunikation är som bekant en förutsättning för att kunna leverera en stabil IT-drift. Då våra konkurrenter oftast är antingen IT-driftleverantörer eller datakommunikationsleverantörer behärskar vi båda områdena och kan därigenom erbjuda stabilare IT-lösningar.

Lokalt Stadsnät

lorem ipsum dolar amet sit.

Open universe

Hela idén med Open Universe kan sammanfattas med två ord: Öppenhet och valfrihet. I det öppna nätet finns ett stort antal tjänsteleverantörer som på lika villkor, erbjuder sina tjänster till nytta och glädje för såväl privatpersoner som företag, kommuner och fastighetsägare. 

Punkt-Punktförbindelser (IP-Link, Ethernet-Link)

Telia öppen fiber

En snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare, både på arbetet och hemma. Då räcker varken det gamla kopparnätet eller enbart mobilnätet till. Därför satsar Telia stort på att, parallellt med att utveckla mobilnätet, bygga ut fibernätet.

Teracom

Teracom är en nationell och neutral kommunikationsoperatör. De har både driftskompetens och kommersiell förmåga att utveckla anslutningsgrad och tjänsteutbud under lång sikt. Teracom kan också delta i dialogen mellan stadsnät och kommun när det handlar om samhällsmaster, välfärds ­ bredband och i frågor om hur framtidens tjänster påverkar kraven på övervakning och robusthet i stadsnätet.

Zitius

Zitius är idag Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät, landsbygd, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar m.fl. Zitius värnar om en öppen modell med full konkurrens och transparens för kundernas bästa.
HastighetPris / månStartavgift
10 000 Mbit/s Från 6995 kr
5000 Mbit/s Från 4195 kr
2000 Mbit/s Från 3595 kr
500 Mbit/s Från 2395 kr
200Mbit/s Från 1995 kr
1000 Mbit/s 3695 kr 500 kr
500 Mbit/s 2495 kr 500 kr
250 Mbit/s 1995 kr 500 kr
50 Mbit/s 795 kr 500 kr
1000/1000 Mbit/s 2795 kr 150 kr
1000/100 Mbit/s 2195 kr 150 kr
100/100 Mbit/s 1295 kr 150 kr
100/10 Mbit/s 895 kr 150 kr
10/10 Mbit/s 656 kr 150 kr
1000/1000 Mbit/s Pro 3995 kr 500 kr
500/500 Mbit/s Pro 2795 kr 500 kr
100/100 Mbit/s Pro 1895 kr 500 kr
10/10 Mbit/s Pro 1195 kr 500 kr
10/10 Mbit/s Pro 3295 kr 500 kr
100/100 Mbit/s Pro 2495 kr 500 kr
100/30 Mbit/s Pro 1995 kr 500 kr
100/10 Mbit/s Pro 1895 kr 500 kr
1000/100 Mbit/s Light 4995 kr 500 kr
500/100 Mbit/s Light 3295 kr 500 kr
250/100 Mbit/s Light 2095 kr 500 kr
100/100 Mbit/s Light 1450 kr 500 kr
100/10 Mbit/s Light 1150 kr 500 kr
10/10 Mbit/s Light 565 kr 500 kr
1000 Mbit/s 3995 kr
100/100 Mbit/s 1490 kr 500 kr
100/10 Mbit/s 1190 kr 500 kr
10/10 Mbit/s 565 kr 500 kr
1000/1000 Mbit/s Pro 2395 kr 500 kr
500/500 Mbit/s Pro 1695 kr 500 kr
250/250 Mbit/s Pro 1295 kr 500 kr
100/100 Mbit/s Pro 995 kr 500 kr
100/10 Mbit/s 1450 kr 500 kr
30/30 Mbit/s 865 kr 500 kr
10/10 Mbit/s Pro 495 kr 500 kr
1/1 Mbit/s 345 kr 500 kr
1000/1000 Mbit/s Light 2295 kr 500 kr
500/500 Mbit/s Light 1595 kr 500 kr
1000 Mbit/s Från 2595 kr
100/100 Mbit/s 2995 kr
50/50 Mbit/s 2595 kr
10/10 Mbit/s 1695 kr
100/100 Mbit/s Light 970 kr 500 kr
10/10 Mbit/s Light 565 kr 500 kr
100/100 Mbit/s 1965 kr 500 kr
10/10 Mbit/s 1365 kr 500 kr
2/2 Mbit/s 865 kr 500 kr
1000/100 Mbit/s 500 kr
250/100 Mbit/s 500 kr
250/10 Mbit/s 500 kr
100/100 Mbit/s Light 875 kr 500 kr
100/10 Mbit/s 1350 kr 500 kr
30/30 Mbit/s 795 kr 500 kr
10/10 Mbit/s Light 475 kr 500 kr
1/1 Mbit/s 295 kr 500 kr
100/100 Mbit/s 1475 kr 500 kr
10/10 Mbit/s 515 kr 500 kr
1/1 Mbit/s 295 kr 500 kr
100/100 Mbit/s 1300 kr 500 kr
10/10 Mbit/s 665 kr 500 kr
1000/1000 Mbit/s 9995 kr
100/100 Mbit/s 4995 kr
50/50 Mbit/s 3995 kr
10/10 Mbit/s 2995 kr
1000/1000 Mbit/s 6995 kr 500 kr
500/500 Mbit/s 5995 kr 500 kr
200/200 Mbit/s 4995 kr 500 kr
100/100 Mbit/s 1650 kr 500 kr
50/50 Mbit/s 965 kr 500 kr
10/10 Mbit/s 565 kr 500 kr
3/3 Mbit/s 335 kr 500 kr
24 Mbit/s 785 kr
8 Mbit/s 495 kr
3 Mbit/s 345 kr
0.5 Mbit/s 305 kr
100/10 Mbit/s 655 kr 500 kr
100 Mbit/s 1595 kr
10 Mbit/s 1295 kr
5 Mbit/s 435 kr 500 kr
1 Mbit/s 185 kr 500 kr
100 Mbit/s 755 kr 500 kr
30 Mbit/s 455 kr 500 kr
10 Mbit/s 355 kr 500 kr
1 Mbit/s 195 kr 500 kr
1000 Mbit/s 7995 kr
100 Mbit/s Från 1795 kr
50 Mbit/s Från 1595 kr
10 Mbit/s 1695 kr
250/250 Mbit/s Light 1195 kr 500 kr
1000 Mbit/s 5995 kr 500 kr
500 Mbit/s 3595 kr 500 kr
200 Mbit/s 1995 kr 500 kr
100 Mbit/s 1185 kr 500 kr
3/3 Mbit/s 395 kr 500 kr
10 Mbit/s 465 kr 500 kr
100 Mbit/s 1255 kr 500 kr
Punkt-Punkt IT-mästarens nät 9999 kr 500 kr
500 Mbit/s från 3295 kr
200 Mbit/s från 2795 kr
100 Mbit/s från 1995 kr
10 Mbit/s från 595 kr
1000 Mbit/s från 3995 kr
500 Mbit/s 4995 kr 500 kr
200 Mbit/s 3595 kr 500 kr
100 Mbit/s 2595 kr 500 kr
30 Mbit/s 1290 kr 500 kr
10 Mbit/s 895 kr 500 kr
100 Mbit/s 1695 kr 500 kr
30 Mbit/s 865 kr 500 kr
10 Mbit/s 565 kr 500 kr
Bindningstid: 0 Månader
Uppsägningstid: 3 Månader
Bindningstid: Standard 36 månader | Eller efter avtalat önskemål
Uppsägningstid: 3 månader
Bindningstid: 6 månader
Uppsägningstid: 6 månader

Ethernet-Link

Layer2-förbindelse mellan två eller flera kontor

Ethernet-Link erbjuder er att på ett effektivt sätt koplla samman två eller flera kontor. där IT-mästaren tillhandahåller tjänsten, eller möjligheten att vi tar fullt ansvar för hela fö...

LÄS MER

IP-link

Layer3 förbindelse mellan två eller flera kontor

IP-link används för att på ett effektivt sätt koppla samman två eller flera kontor. 

LÄS MER

LAN som tjänst

Släpp det tunga ansvaret över nätverket

Nätverket är en viktig faktor för att få en fungerande och effektiv IT-miljö på din arbetsplats. Som tjänst innebär det att du hyr funktioner och slipper drift, underhåll och investeringar i...

LÄS MER

Kontakta mig för ovanstående tjänster

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.