Internet
access

Är ditt företag i behov av en snabb internetuppkoppling? Vi erbjuder privata och offentliga verksamheter snabba och stabila uppkopplingar med marknadens vassaste support

Kontakta vår internetexpert direkt

Internetanslutningar för företag med höga krav

IT-mästaren är en internetleverantör som levererar anslutningar och andra datakommunikationstjänster.

Vi är en Internet Service Provider (ISP) och en Local Internet Registry (LIR). Vi levererar genom IT-mästarens egna nät eller genom de öppna stadsnäten. I IT-mästarens egna nät levereras symmetriska internettjänster som Internet Guld och Internet Brons. Vårt egna stamnät är byggt för krävande företagsanvändare och baseras på 10Gigabits Ethernetteknik. I de öppna stadsnäten levereras olika internettjänster beroende på nät.

Hitta din internetanslutning

Fibra består utav de fem kommunerna Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga. tillsammans bildar de drift- och utvecklingsbolaget Fibra – som binder samman och utvecklar de fem ägarnas stadsnät och som då blir ett av Sveriges största bredbandsnät.
Beskrivning för tjänsten saknas.
Internet Guld kallar vi vår bästa anslutning i stadsnäten. Den är dedikerad, det vill säga håller alltid exakt den angivna hastigheten åt båda håll. Passar verksamheter som har höga krav på bandbredd exempelvis p.g.a. att man avser tunnla datatrafik mellan olika kontor och servrar eller har bandbreddskrävande applikationer. Support under kontorstid* (SLA 1).*Stadsnäten har endast support och felavhjälpning under kontorstid varför tjänsteleverntören endast kan erbjuda motsvarande.
Internet Järn kallar vi vår standardanslutning i stadsnäten. Den är precis som alla leverantörers anslutningar i stadsnätet en “upp till/best effort-tjänst” (förutom Prioriterade anslutningar). Passar verksamheter som behöver en normal, enkel internetanslutning. Support under kontorstid* (SLA 1).*Stadsnäten har endast support och felavhjälpning under kontorstid varför tjänsteleverntören endast kan erbjuda motsvarande.
Beskrivning för tjänsten saknas.
Beskrivning för tjänsten saknas.
IP-Only arbetar för att alla ska få tillgång till fiber och bidrar till samhällets digitala utveckling. IP-only vill bygga ett hållbart fibernät och har därför certifierat och förbundit sig till att följa Robust fiber – branschstandarden för fiberförläggning.
IT-mästaren levererar Internetanslutningar och andra datakommunikationstjänster genom vårt eget nät. Priser och leveransmöjligheter avgörs i hög uträckning av geografin. Vilken adress ska anslutas? Finns befintlig infrastruktur (fiber, koppar, radiolänk, mobilnät) eller krävs nyinstallation? Kontakta oss därför för offert. I vårt eget nät har vi makten över tekniken även om den fysiska kabeln ägs av andra. Vi levererar endast tjänster mot företagsmarknaden där kvalitetskraven är högre. Att vi som IT-drift-leverantör, även är en Internet Service Provider (ISP) och därigenom kunniga inom allt som rör datakommunikation, är en av våra främsta konkurrensfördelar. Datakommunikation är som bekant en förutsättning för att kunna leverera en stabil IT-drift. Då våra konkurrenter oftast är antingen IT-driftleverantörer eller datakommunikationsleverantörer behärskar vi båda områdena och kan därigenom erbjuda stabilare IT-lösningar.
Beskrivning för tjänsten saknas.
Hela idén med Open Universe kan sammanfattas med två ord: Öppenhet och valfrihet. I det öppna nätet finns ett stort antal tjänsteleverantörer som på lika villkor, erbjuder sina tjänster till nytta och glädje för såväl privatpersoner som företag, kommuner och fastighetsägare.
Beskrivning för tjänsten saknas.
En snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare, både på arbetet och hemma. Då räcker varken det gamla kopparnätet eller enbart mobilnätet till. Därför satsar Telia stort på att, parallellt med att utveckla mobilnätet, bygga ut fibernätet.
Teracom är en nationell och neutral kommunikationsoperatör. De har både driftskompetens och kommersiell förmåga att utveckla anslutningsgrad och tjänsteutbud under lång sikt. Teracom kan också delta i dialogen mellan stadsnät och kommun när det handlar om samhällsmaster, välfärds ­ bredband och i frågor om hur framtidens tjänster påverkar kraven på övervakning och robusthet i stadsnätet.
Zitius är idag Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät, landsbygd, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar m.fl. Zitius värnar om en öppen modell med full konkurrens och transparens för kundernas bästa.
HastighetPris / månStartavgift
200Mbit/s Från 1995 kr Ingår
500 Mbit/s Från 2395 kr Ingår
2000 Mbit/s Från 3595 kr Ingår
5000 Mbit/s Från 4195 kr Ingår
10 000 Mbit/s Från 6995 kr Ingår
1000 Mbit/s 3995 kr Ingår
500 Mbit/s 2495 kr Ingår
250 Mbit/s 1995 kr Ingår
50 Mbit/s 795 kr Ingår
1000/1000 Mbit/s 2795 kr Ingår
1000/100 Mbit/s 2195 kr Ingår
100/100 Mbit/s 1295 kr Ingår
100/10 Mbit/s 895 kr Ingår
10/10 Mbit/s 656 kr Ingår
1000/1000 Mbit/s Pro 3995 kr Ingår
500/500 Mbit/s Pro 2795 kr Ingår
100/100 Mbit/s Pro 1895 kr Ingår
10/10 Mbit/s Pro 1195 kr Ingår
10/10 Mbit/s Pro 3295 kr Ingår
100/100 Mbit/s Pro 2495 kr Ingår
100/30 Mbit/s Pro 1995 kr Ingår
100/10 Mbit/s Pro 1895 kr Ingår
1000/100 Mbit/s Light 4995 kr Ingår
500/100 Mbit/s Light 3295 kr Ingår
250/100 Mbit/s Light 2095 kr Ingår
100/100 Mbit/s Light 1450 kr Ingår
100/10 Mbit/s Light 1150 kr Ingår
10/10 Mbit/s Light 565 kr Ingår
1000 Mbit/s 3995 kr Ingår
100/100 Mbit/s 1490 kr Ingår
100/10 Mbit/s 1190 kr Ingår
10/10 Mbit/s 565 kr Ingår
1000/1000 Mbit/s Pro 2595 kr Ingår
500/500 Mbit/s Pro 1795 kr Ingår
250/250 Mbit/s Pro 1295 kr Ingår
100/100 Mbit/s Pro 995 kr Ingår
100/10 Mbit/s 1450 kr Ingår
30/30 Mbit/s 865 kr Ingår
10/10 Mbit/s Pro 495 kr Ingår
1/1 Mbit/s 345 kr Ingår
1000/1000 Mbit/s Light 2445 kr Ingår
500/500 Mbit/s Light 1685 kr Ingår
1000/1000 Mbit/s 7995 kr Ingår
100/100 Mbit/s 2995 kr Ingår
50/50 Mbit/s 2595 kr Ingår
10/10 Mbit/s 1695 kr Ingår
100/100 Mbit/s Light 970 kr Ingår
10/10 Mbit/s Light 565 kr Ingår
100/100 Mbit/s 1965 kr Ingår
10/10 Mbit/s 1365 kr Ingår
2/2 Mbit/s 865 kr Ingår
1000/100 Mbit/s Ingår
250/100 Mbit/s Ingår
250/10 Mbit/s Ingår
100/100 Mbit/s Light 875 kr Ingår
100/10 Mbit/s 1350 kr Ingår
30/30 Mbit/s 795 kr Ingår
10/10 Mbit/s Light 475 kr Ingår
1/1 Mbit/s 295 kr Ingår
100/100 Mbit/s 1475 kr Ingår
10/10 Mbit/s 515 kr Ingår
1/1 Mbit/s 295 kr Ingår
100/100 Mbit/s 1300 kr Ingår
10/10 Mbit/s 665 kr Ingår
1000/1000 Mbit/s 9995 kr Ingår
100/100 Mbit/s 4995 kr Ingår
50/50 Mbit/s 3995 kr Ingår
10/10 Mbit/s 2995 kr Ingår
1000/1000 Mbit/s 6995 kr Ingår
500/500 Mbit/s 5995 kr Ingår
200/200 Mbit/s 4995 kr Ingår
100/100 Mbit/s 1650 kr Ingår
50/50 Mbit/s 965 kr Ingår
10/10 Mbit/s 565 kr Ingår
3/3 Mbit/s 335 kr Ingår
24 Mbit/s 785 kr Ingår
8 Mbit/s 495 kr Ingår
3 Mbit/s 345 kr Ingår
0.5 Mbit/s 305 kr Ingår
100/10 Mbit/s 655 kr Ingår
100 Mbit/s 1595 kr Ingår
10 Mbit/s 1295 kr Ingår
5 Mbit/s 435 kr Ingår
1 Mbit/s 185 kr Ingår
100 Mbit/s 755 kr Ingår
30 Mbit/s 455 kr Ingår
10 Mbit/s 355 kr Ingår
1 Mbit/s 195 kr Ingår
1000 Mbit/s 7995 kr Ingår
100 Mbit/s 2995 kr Ingår
50 Mbit/s 2595 kr Ingår
10 Mbit/s 1695 kr Ingår
250/250 Mbit/s Light 1285 kr Ingår
1000 Mbit/s 5995 kr Ingår
500 Mbit/s 3595 kr Ingår
200 Mbit/s 1995 kr Ingår
100 Mbit/s 1185 kr Ingår
3/3 Mbit/s 395 kr Ingår
10 Mbit/s 465 kr Ingår
100 Mbit/s 1435 kr Ingår
Punkt-Punkt IT-mästarens nät 9999 kr Ingår
500 Mbit/s 9999 kr Ingår
200 Mbit/s 9999 kr Ingår
100 Mbit/s 3995 kr Ingår
10 Mbit/s 2995 kr Ingår
1000 Mbit/s 7995 kr Ingår
500 Mbit/s 4995 kr Ingår
200 Mbit/s 3595 kr Ingår
100 Mbit/s 2595 kr Ingår
30 Mbit/s 1290 kr Ingår
10 Mbit/s 895 kr Ingår
100 Mbit/s 1695 kr Ingår
30 Mbit/s 865 kr Ingår
10 Mbit/s 565 kr Ingår

Beställning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig angående ovanstående tjänster.

Skicka till IT-rådgivare