Inventeringsmall inför en IT-outsourcing

IT-drift

IT-outsourcing

28/02 2016

Står ni inför en upphandling av IT-driften och önskar bjuda in ett antal leverantörer alternativt redan har valt leverantör men vill få en exakt kostnadsuppskattning? En inventering är vad som krävs. Vad det kostar beror på vad ni har. Denna till synes simpla Excelmall kommer, rätt ifylld, att vara tillräcklig för att begära in exakta offertunderlag.

För den som står inför en IT-driftupphandling kan det vara svårt att veta vad leverantören behöver veta om nuläget för att ge en komplett offert. Om verksamhetens IT-ansvariga, eller er nuvarande IT-leverantör, bemödar sig med att beskriva IT-miljön i enlighet med detta Exceldokument kommer få följdfrågor att dyka upp.