Kundcase

Kumbro stadsnät

KumBro Stadsnät, som också går under namnet Stadsnät i Örebro-Kumla, äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Det är ett operatörsoberoende fibernät som bäst kan liknas vid en 12 000 mil lång motorväg där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband, telefoni och välfärdsbredband.

 

Varför valde ni IT-mästaren?

Vi valde varandra kan man nästan säga. Vi på KumBro Stadsnät uppfattade en efterfrågan och behövde en pålitlig och kompetent partner på den tekniska sidan, säger Niklas Stefansson, Stadsnätschef på Kumbro Stadsnät. Vi hade redan IT-mästaren som tjänsteleverantör och när vi behövde hjälp med projektet var de med på tåget direkt.

 

Utmaning

Det hela började med att Örebro kommun ville kunna erbjuda medborgare och turister trådlösa nätverk gratis på stan, i Örebro och Kumla.

 

Det förelåg ingen beställning, men vi uppfattade ett tydligt behov och bestämde oss för att agera själva, säger Niklas Stefansson. Hösten 2014 fick vi i uppdrag av vår styrelse att ta fram en lösning som möjliggjorde Wifi på stan. KumBro Stadsnät är en passiv infrastrukturägare och vi behövde helt enkelt någon som kunde bygga och drifta den tekniska delen. Där kom IT-mästaren in i bilden.

 

Utveckling

Redan för några år sedan uppfattade vi den offentliga diskussionen kring Wifi på stan. Vi insåg snart att vi skulle kunna förverkliga detta i samarbete med ytterligare en aktör, säger Niklas. Därför ställde vi frågan till våra tjänsteleverantörer, vem är intresserad? IT-mästaren räckte upp handen och har varit en positiv kraft från dag ett. Det här var som sagt flera år innan projektet blev verklighet, men det visar så tydligt att på IT-mästaren är man på tårna, nyfikna och engagerade.

 

Resultat

IT-mästaren fick uppdraget att bygga två trådlösa nät, ett på Kumla torg och ett på Järntorget i Örebro. Den 1 april 2015 lanserades Wifi på stan.

 

Vårt samarbete med IT-mästaren har fungerat jättebra hela vägen. De har designat lösningen utifrån våra önskemål och utifrån de två olika torgen, berättar Niklas. För oss har det varit värdefullt med en lokal och nära support som är snabb och serviceminded. De vill verkligen att det ska fungera – och det gör det!