IT-mästaren nu ISO 9001 certifierade

certifiering

6/12 2016

Efter ett års arbete är IT-mästaren äntligen kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. Certifieringen avser vårt kvalitetsledningssystem.