IT-outsourcing ökar säkerheten

IT-outsourcing

23/03 2016

En artikel från en kollga i branschen som påpekar just det vi sagt så många gånger till företag och myndigheter som tänker sig att den egna skrubben är IT-mässigt säkrare.
-Det är den inte! Sen finns det skäl att passa sig för att sprida data på 10 olika molnleverantörer runt om i världen men det är en anna sak
. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/daerfoer-kan-outsourcing-oeka-it-saekerheten-23702

(Tilläggas kan, att vi räknar oss själva som ”stor” leverantör i detta avseende också. Men med den skillnaden att vi dessutom är kundorienterade till skillnad från vissa ”stora” leverantörer…)