IT på kran

IT-ordlista

30/04 2019

IT-på kran är en något åldersstigen benämning för att köpa IT som en avtalad, outsourcad tjänst. Som brukligt i IT-branschen finns det ingen entydig definition och olika leverantörer har kallat sinsemellan helt olika tjänster för IT-på kran.

För oss på IT-mästaren är IT-på kran att definiera som en en IT-drift tjänst som kunden köper som en outsourcad tjänst (dvs tjänsten produceras hos leverantören) och som i mycket hög grad är skalbar. Tjänsten skall alltså kunna utökas och minskas efter behov på ett flexibelt men avtalat sätt. En tjänst där timkostnader i hög utsträckning tillkommer, eller där förändringar i sig är
förenat med höga kostnader, är enligt oss inte IT-på kran.

IT-mästarens Total Cloud svarar däremot upp mot definitionen på IT-på kran till punkt och prickar. Kunder som outsourcat sin IT-drift till IT-mästaren enligt helhetskonceptet TotalCloud betalar ett pris per månad och användare för hela sin IT-drift.

Antalet användare är skalbart månad för månad och ingående variabler så som program, serverkapacitet etc kan hela tiden förändras efter behov utan tillkommande kostnader, eller åtminstone fördefinierade kostnader enligt avtalets prislista.

Tillbaka till ordlistan