Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

IT-som tjänst

IT Som Tjänst kan rymma en rad olika IT-driftlösningar. Begreppet syftar på att ett företag köper sin IT-drift som en outsourcad funktion.... Läs mer

IT-som tjänst kan rymma en rad olika IT-driftlösningar. Begreppet syftar på att ett företag köper sin IT-drift som en outsourcad funktion. Dvs leverantören av IT-drifttjänsten och kunden avtalar att IT-driften skall fungera utifrån vissa förutsättningar.  Graden av outsourcing (dvs hur mycket IT-driftleverantören lovar skall ingå) varierar. Vanligt är att serverplattformen leveras som en tjänst. Dvs leverantören avtalar att företagets alla program skall vara tillgänliga från leverantörens driftmiljö till ett fast månadspris. En sådan "IT-som tjänst leverans" innehåller ofta dedikerade servrar och andra outsourcade funktioner som Brandvägg som tjänst osv.

Klienten, dvs själva användarens dator, kan i en lösning som ovan ligga utan för den outsourcade tjänsten. Dvs fel och installationer på enskilda datorer debiteras utanför "IT-som tjänst avtalet". I andra mer kompletta outsourcinglösningar så som IT-mästarens Total Cloud ingår hela serverplattformen och klienten.  Andra "IT-som tjänst lösningar" utgår istället från klienten (dvs användarens dator) och ger ett fast pris för driften och ägandet av klienten enbart. Dessa lösningar brukar benämnas PC-som tjänst. PC-som tjänst förutsätter alltid en viss grad av standardisering av klienthårdvaran.

Offert Direkt

Vad kostar det att köpa hela din IT i molnet?