Klienter

IT-ordlista

30/04 2019

Exempel på tjänster: ”Klient som funktion” till en månadsavgift; Tjänster för att hantering av klienter (exempelvis persondatorer, pekplattor och telefoner) inklusive tillbehör med ett
livscykelperspektiv

Tillbaka till ordlistan