Lär dig grundskillnaderna mellan olika typer av molntjänster med hjälp av en pizza som jämförelse

IT-drift

21/05 2018

Skillnaderna mellan olika molntjänster som exempelvis Iaas, PaaS, FaaS och SaaS upplevs för de allra flesta som abstrakta och svåra att förstå. För att göra moln-landskapet tydligare och begripligare kan man tänka att dessa begrepp är som en pizza. Detta whitepaper ger dig en insikt om du föredrar:

  • Hemmagjord pizza (On-Prem)
  • Gemensam pizza-tillagning (IaaS)
  • Take-away pizza (PaaS)
  • Äta på restaurang (FaaS)
  • Middagsbjudning  (SaaS)