LIR

IT-ordlista

30/04 2019

IT-mästaren är en Local Internet Registry (LIR). LIR kallas medlemmar i RIPE NCC (Réseaux IP Européens, Network Coordination Center). RIPE
tilldelar sina medlemmar IP-adressser. RIPE:s medlemmar, som oftast är ISP:er, förvaltar och fördelar därefter IP-adresserna till sina kunder.

Tillbaka till ordlistan