Minskad miljöpåverkan för IT-mästaren

Hållbarhet

26/04 2018

IT-mästaren minskade sin klimatpåverkan 2017. Både i absoluta tal och relativt omsättningen.

IT-mästaren mäter och kompenserar sin klimatpåverkan årligen sedan många år tillbaka. Vårt mål är att minska utsläppen av klimatgaser med 20% till år 2020 jämfört med 2015 års utsläppsnivå, ställt i relation till omsättningen. Detta motsvarar 4% minskning per år. Glädjande nog uppnåddes målet redan år 2017.

Vi är mycket ambitiösa i vårt miljörbete. Bland annat räknar vi in indirekt påverkan (Scoop 3) så som anställdas pendlingsresor till och från arbetsplatsen. 

LÄS MER HÄR