Molnet – vad är det och vad ska man tänka på vid köp?

IT-outsourcing

1/03 2014

En artikelsamling från tidningen TechWorld. Artiklarna beskriver olika definitioner av molntjänster så som Privata moln (som IT-mästarens Total Outsourcing), Publika moln och Hybridmoln (som IT-mästarens Total Outsourcing i kombination med tex Office 365). Artiklarna beskriver även en del tips vid upphandling av molntjänster. För övrigt innehåller artiklarna tips som är direkt applicerbara på all outsourcing av IT-drift oavsett om det kallas Moln eller Outsourcing av IT-drift etc.

Samlingen Innehåller Artiklarna:

  • Så duckar du molnsmockan.
  • Molnkrash.
  • Molnet kräver ny kunskap.
  • Framtidens säkerhet-Hård säkerhet?
  • Molnet pressar it-teknikern.
  • Lokalt mot molnet.
  • Lassa dina data innan du lagrar molnet.
  • Varför mörkas säkerheten i molntjänsterna?