Molnet

IT-ordlista

30/04 2019

Molnet används som en metafor för Internet, baserad på molnritningar som tidigare användes för att representera telefonnätet, och numera för
att illustrera Internet i nätverksritningar. Molnet = Internet helt enkelt.

Klicka här för att lära dig mer om molntjänster >>

Tillbaka till ordlistan