Motum väljer IT-mästaren

IT-drift

Nyheter

30/04 2019

Motum är den gröna hisskoncernen. Motum-koncernen består av 12 regionalt marknadsledande företag som tillsammans täcker hela Sverige. Motumkoncernen är Sveriges största, oberoende hiss- och portleverantör. De erbjuder flexibla och kundanpassade lösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla. Dessutom renoverar, servar och moderniserar Motom hissar och portar från samtliga tillverkare på marknaden.

IT-mästaren skall hjälpa Motum att konsolidera och strukturera upp en gemensam ny IT- miljö. En central Servicedesk, fil & print, Office365, Server och infrastrukturdrift, kommunikationstjänster såsom Nätverk och Wifi som tjänst och brandvägg som tjänst.

Vidare kommer IT-mästaren att säkerställa en uppstyrd och strukturerad samverkan med operativa och strategiska möten för att ge Motum bästa förutsättningar på sin digitaliseringsresa i åren som kommer.

IT-leveransen avser cirka 70 IT-användare och 280 mobila användare.