Mycket viktiga lagändringar inom datasäkerhet

Säkerhet

11/05 2016

På IT-mästaren arbetar vi för fullt med att säkra vår molntjänster så de uppfyller alla de nya betydligt strängare datasäkerhetskraven avseende personuppgiftsskydd etc. De nya lagarana och förordningarna kommer kräva en rad beslut av våra kunder. Denna artikel ger en kort introduktion till vad som är på gång:

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.657438/eu-nya-regler-foretag?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=EU%3As%20nya%20regler%20p%C3%A5verkar%20alla&utm_campaign=CS%20Veckans%20b%C3%A4sta%202016-05-04%201