Nätverk och kommunikation

IT-ordlista

30/04 2019

Exempel på tjänster:

LAN/WLAN; WAN; Brandväggar; Fjärranslutning;

Internetanslutning; Trunkanslutningar;

Digitala möten; Telefonisttjänster.

Tillbaka till ordlistan