Nordea varnar för nytt virus

Säkerhet

20/06 2017

Den som får meddelandet ”Vänligen vänta” när man försöker logga in på sin internetbank kan ha drabbats av ett nytt datorvirus. Det går nu Nordea ut och varnar för. Viruset sprids via e-postmeddelanden med bifogade filer eller länkar. Öppnar man filen eller klickar på länken som kan datorn infekteras med viruset, som sedan används för att kapa inloggningsuppgifter och i värsta fall även flytta pengar från kundernas konton.
Den som tror sig vara drabbad uppmanas att genast kontakta banken. Detta innan man kontaktar polisen, så att man hinner stoppa eventuella transaktioner.

http://omni.se/nordea-varnar-for-nytt-virus/a/k5E8L