Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

Nyheter

Minskad miljöpåverkan för IT-mästaren

26 apr.Hållbarhet

IT-mästaren minskade sin klimatpåverkan 2017. Både i absoluta tal och relativt omsättningen.

IT-mästaren mäter och kompenserar sin klimatpåverkan årligen sedan många år tillbaka. Vårt mål är att minska utsläppen av klimatgaser med 20% till år 2020 jämfört med 2015 års utsläppsnivå, ställt i relation till omsättningen. Detta motsvarar 4% minskning per år. Glädjande nog uppnåddes målet redan år 2017.

Vi är mycket ambitiösa i vårt miljörbete. Bland annat räknar vi in indirekt påverkan (Scoop 3) så som anställdas pendlingsresor till och från arbetsplatsen. 

LÄS MER HÄR

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.