Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

Nyheter

Världsförbättrarna IT-mästaren certifierad

17 aug.Certifiering

På IT-mästaren anstränger vi oss att åtminstone inte göra planeten miljömässigt sämre. Föregående verksamhetsårs klimatkompensationscertifikat blev just klart. Denna gång kompetseras våra CO2e utsläpp genom bevarande av skog i Tanzania. Redovisning av 2016 års hållbarhetsarbete finns här.

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.