Hållbarhetsarbete

Vår uttalade ambition är att vara miljöbäst i vår bransch. Vi menar det verkligen och anstränger oss för att förbättra oss varje år. Som näst första bolag i Sverige kommer verksamhetsåret 2017 certifieras i enlighet med klimatneutralitetsstandarden PAS 2060

Sedan 2013 beräknar vi årligen vår klimatpåverkan. Påverkan klimatkompenseras genom insatser i miljöprojekt motsvarande verksamhetsårets utsläpp av växthusgaser. Vi är sedan tidigare diplomerade i enlighet med den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas

IT-mästaren deltar i FN:s "global corporate citizenship incentive; UN Global Compact". Vi förbinder oss att följa tio principer https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles IT-mästaren stödjer arbetet även finansiellt.