Hållbarhetsarbete

Vår uttalade ambition är att vara miljöbäst i vår bransch. Vi menar det verkligen och anstränger oss för att förbättra oss varje år.

Sedan 2013 beräknar vi årligen vår klimatpåverkan. Påverkan klimatkompenseras genom insatser i miljöprojekt motsvarande verksamhetsårets utsläpp av växthusgaser. Vi är sedan tidigare diplomerade i enlighet med den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Vårt mål är att minska utsläppen av klimatgaser med 20% till år 2020 jämfört med 2015 års utsläppsnivå, ställt i relation till omsättningen. Detta motsvarar 4% minskning per år. Från IT-mästarens redan mycket låga utsläppsnivåer är detta ambitiöst. Vår CO2e påverkan beräknas av miljökonsulterna U&We. Samtliga så kallade Scoop beräknas. Scoop1 = egenägda utsläppskällor (tex firmafordon). Scoop 2=utsläppskällor genererade utanför IT-mästarens ägda tillgångar. Tex elförbrukningen i datacenter. Scoop 3=indirekt påverkan som anställdas pendlingsresor i privata bilar till och från kontoret.